• Zorg en maatschappelijke dienstverlening
  Wij brengen mensen die begelding willen hebben bij afspraken in ziekenhuizen en andere medische instellingen en daar zelf niemand voor kunnen vragen en mensen die deze personen willen begeleiden bij... LEES MEER
 • Natuur en milieu
  Wij zijn actief op het gebied van tuinieren, natuur en bloemschikken. In verenigingsverband organiseren we diverse cursussen, excursies, lezingen workshops en reizen.  Ook niet leden kunnen aan onze... LEES MEER
 • Verkeer en veiligheid
  Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé maatschappelijke organisatie die -al meer dan 80 jaar- werkt aan verkeersveiligheid in Nederland. Iedereen is verkeersdeelnemer, iedereen heeft belang bij veilig... LEES MEER
 • Belangenbehartiging en emanicipatie
  De PCI maakt deel uit van de diakonie van de katholieke parochiegemeenschap in Heiloo.  De letters PCI staan voor de Parochiële Caritas Instelling, dat wil niet zeggen dat u per se katholiek moet... LEES MEER
 • Zorg en maatschappelijke dienstverlening
  U kunt tijdelijk of langdurig thuiszorg krijgen als u verzorging of verpleging thuis nodig heeft. Wij komen dan bijvoorbeeld een paar uur per week of elke dag bij u. Met thuiszorg kunt u zo lang... LEES MEER
 • Zorg en maatschappelijke dienstverlening
  VluchtelingenWerk Heiloo komt op voor de belangen van vluchtelingen in Heiloo en zorgt voor ontmoetingen tussen vluchtelingen en inwoners van Heiloo. Wij zetten ons tevens in voor de opvang,... LEES MEER

Pagina's