Deel/print deze pagina:

Vrijwilligers Informatie Punt

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) is een onderdeel van Stichting Welzijn Heiloo en is gevestigd in de bibliotheek.
Het VIP is gopend op dinsdag en vrijdag van 10.00-16.00 uur, woensdag 10.00-13.00 uur en op donderdag van 13.00-18.00 uur.

Het VIP:

 • Informeert, bemiddelt en adviseert op het gebied van vrijwilligerswerk.
 • Brengt vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact.
 • Behartigt de belangen van organisaties en vrijwilligers.
 • Brengt het vrijwilligerswerk onder de aandacht.
 • Biedt scholing en training voor vrijwilligers.

Wij doen dit door middel van:

 • Matchen van vraag en aanbod via de vacaturebank
 • Openstelling VIP in de bibliotheek
 • Ondersteuning Platform Vrijwilligersorganisaties Zorg&Welzijn Heiloo
 • Organisatie NLdoet
 • Organisatie scholingsaanbod
 • Organisatie Vrijwilligers Bedankt!  gemeente Heiloo