Deel/print deze pagina:

Museum Kranenburgh

Museum Kranenburgh is een dynamisch museum in kunstenaarsdorp Bergen waar hedendaagse en historische kunst zich aan elkaar spiegelen en dat is geworteld in de geschiedenis en het werk van de beroemde Bergense School-kunstenaars. 

Museum Kranenburgh in Bergen is een museum voor kunst vanaf het begin van de 20e eeuw tot nu, gelegen in een prachtige bostuin. Met een gevarieerd tentoonstellingsprogramma houdt het de naam van kunstenaarsdorp Bergen levend. We maken school met tentoonstellingen die actuele thema’s aansnijden vanuit het perspectief van de kunst, en we koesteren de geschiedenis in Historisch Museum Het Sterkenhuis. Met een enthousiast team van circa 11 professionele medewerkers, jongerenpool-oproepkrachten en 150 vrijwilligers maken we een inspirerend museumprogramma voor alle generaties. Dankzij gemeente Bergen mag het museum de komende jaren een aantal grote ambities verwezenlijken

Het organiseren van tentoonstellingen, presentaties, podiumactiviteiten, muziekactiviteiten, debatten, lezingen en debat;

De ontsluiting en presentatie, het beheer, het onderhouden en het bij(een)houden van de daartoe aan Kranenburgh ter beschikking gestelde verzameling van collecties en archiefstukken;

Het stimuleren van kennisontwikkeling, educatieve activiteiten en het debat.

Met een levendig tentoonstellings- en activiteitenprogramma wil het museum een breed publiek bij kunst en cultuur betrekken.