Deel/print deze pagina:

Hersenstichting

De Hersenstichting zet al 30 jaar alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. En dat is hard nodig, want maar liefst 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. 

We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen, en mensen met een hersenaandoening zo goed als mogelijk laten meedoen in de maatschappij. Nu en in de toekomst. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Ook verbinden we veel partijen in het werkveld om snellere en betere oplossingen voor mensen met een hersenaandoening te realiseren.

 

Onze doelen voor 2030 zijn:  

 • Minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoening
 • Mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend.

De doelen op korte termijn (2024)

 • Meer behandelingen die hersenaandoeningen vertragen of stoppen
 • Meer behandelingen die klachten verminderen of het functioneren verbeteren
 • Meer mensen weten hoe ze het risico op hersenaandoeningen kunnen verkleinen
 • Meer kennis over en begrip voor hersenaandoeningen in de maatschappij
 • Meer patiënten krijgen de juiste zorg op het juiste moment.

Hoe we dat doen:

Voor iedereen
Alle aandoeningen tellen voor ons mee. We zijn de enige partij die opkomt voor iedereen met een hersenaandoening, om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van doorbraken.

Aandoeningoverstijgend
We zijn de enige die met een helikopterview verbanden legt tussen verschillende aandoeningen en alle mogelijke oplossingen.

Verbindend
We zijn dé partij die kennis en expertise in het werkveld koppelt, om snellere en betere oplossingen voor mensen met een hersenaandoening te realiseren.

Onafhankelijk
We werken vanuit een onafhankelijke, integrale visie en dienen maar één belang: dat van alle mensen met een hersenaandoening.

 • Onderzoek financieren (bijv. naar Parkinson)
 • Voorlichting geven (bijv. Stimuleren bewegen door Ommetje App en Het Fitte Brein)
 • Verbeteren van zorg, helaas ervaren nog veel mensen de zorg als een doolhof. Ze weten niet precies waar ze terecht kunnen.

  een ambitie is  daarom ook het verbeteren van patiëntenzorg voor mensen met een hersenaandoening. Wij willen een bijdrage leveren aan goede organisatie van de zorg en de juiste voorlichting.
   

 • Meedoen, bijvoorbeeld the Class en Meet me at the Gym