Deel/print deze pagina:

Stichting Trefpunt Heiloo

Wij zijn een onafhankelijke non-profit organisatie en verzorgen diensten en activiteiten voor kwetsbare inwoners van Heiloo. Deze en onze sociaal-culturele activiteiten doen wij met een formatie van ongeveer 8 fte betaalde medewerkers en een wisselende formatie van ongeveer 350 vrijwilligers).

Wij zorgen ervoor dat alle inwoners van Heiloo van 10 tot 100+ kunnen meedoen in de maatschappij op hun eigen niveau, naar wens en behoefte.

Wij informeren, adviseren en ondersteunen inwoners, hiervoor zijn tal van projecten ontwikkeld. We bevorderen de sociale cohesie tussen burgers in Heiloo. Wij hebben een aantrekkelijk sociaal cultureel programma. Wij bieden gelegenheid voor ontmoeting. Wij streven ernaar dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij.