Deel/print deze pagina:

Adviesraad Sociaal Domein Heiloo

De Adviesraad Sociaal Domein (ASDH) van de gemeente Heiloo is een officieel orgaan, ingesteld door de Gemeenteraad van Heiloo.

De Adviesraad Sociaal Domein Heiloo heeft een bestuur en leden, in totaal maixmaal 11 leden/inwoners van Heiloo, voor de duur van 4 jaren door de gemeenteraad aangesteld. 

Het bestuur heeft een coordinerende rol voor het functioneren van de adviesraad en de uitvoering van de adviezen, Daarnaast valt ook de representatie onder het functioneren van het bestuur.

De adviesraadleden hebben ieder een eigen kennis van de te behandelen ondwerwerpen. Er wordt in kleine teams gewerkt aan de behandeling van de gevraagde en ongevraagde adviezen. 

De adviesraad heeft een maandelijks overleg over lopende zaken, worden periodiek specialisten uitgenodigd voor het bespreken van actuele zaken en is er dagelijks contact over lopende zaken.

 

DOELSTELLING De adviesraad kent als doel het College van Burgemeester en Wethouders gevraagde en ongevraagd adviezen te verstrekken over alle onderwerpen die vallen onder sector sociale domein. De meeste te behandelen onderwerpen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het betreft hier advisering over zowel nieuw te ontwikkelen beleid als beleid van de gemeente wat reeds is vastgesteld en op functioneren kan worden getoetst.

WERKWIJZE De adviesraadleden streven naar de opbouw van een breed netwerk in het veld zoals clientenraden, instellingen en organisaties etc en volgen de ontwikkelingen, signaleren knelpunten en verzamelen deze informatie. Bijvoorbeeld via de vele nieuwsbronnen die over maatschappelijke ondersteuning informatie geven. 

De adviesraad onderhoudt ook contact met de adviesraden in de regio en vooral de Adviesraden van de BUCH-gemeenten.

Vele regelingen worden in regio-verband en vooral in Buch-verband op elkaar afgestemd.