Deel/print deze pagina:

Het Plantenasiel

Stichting Plantenasiel Noord-Holland schept werkgelegenheid door middel van vrijwilligerswerk, reïntegratieplaatsen, (maatschappelijke) stage, dagbesteding en werkervaringsplaatsen. 

Plantenasiel Noord-Holland is een onafhankelijk en niet gesubsidieerde instelling met een bedrijfsmatige aanpak. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van de omzetten vanuit de online winkels.

Deze commerciële instelling houdt tegelijkertijd in dat we veel verwachten van de deelnemers aan de re-integratie trajecten en van de overige medewerkers. Wij bieden de deelnemer de kans zich in deze omgeving te ontwikkelen. Wij bieden aansturing op de werkplek en begeleiding door andere vrijwilligers, waardoor de deelnemer zichzelf de capaciteiten verschaft om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt of bij ons een zinvolle tijdsbesteding vindt.

Wij bieden een werkplek aan vrijwilligers die enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Denk hierbij aan:
- vluchtelingen;
- mensen met een medische beperking;
- mensen in een sociaal isolement.

Daarnaast zijn gepensioneerden en mensen die tussen twee banen zitten (werkzoekenden) meer dan welkom.

Op basis van een diversiteit aan uit te voeren functies biedt het Plantenasiel de vrijwilligers onder andere:
- een sociale en fijne werksfeer;
- een zinvolle dagbesteding;
- de mogelijkheid tot het ontwikkelen van sociale contacten;
- vormgeving van richting in de maatschappij.

Wij kiezen binnen de stichting voor kleinschaligheid en een persoonlijke benadering. De vrijwilliger met zijn/haar kennis en kunde staat hierbij centraal. Bij ontwikkeling van andere vaardigheden en talenten geven wij hier de nodige sturing en aanwijzingen.

Wegens veel verloop binnen de vrijwilligers (positief!) hebben wij met regelmaat nieuwe vrijwilligers nodig. Wil jij bij ons werken, maar weet je niet welke functie het beste bij je past? Neem contact met ons op!