VACATURE 1471
Deel/print deze vacature:

Gastheer/gastvrouw en organisatie van de kerkdiensten. Naast de al werkzame vrijwilligers zijn wij nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de ruimte voor de viering gereed te maken en wat nodig is klaar te zetten voor de viering. Hij/zij is ook gastheer/gastvrouw voor de mensen die komen en ook voor de vrijwilligers die andere taken vervullen in de kerkdiensten.

Wat moet u kunnen:

We vragen mensen (duo is mogelijk) die makkelijk kunnen omgaan met de variatie in diensten, voorgangers en plekken waar de kerkdiensten gehouden worden. Mensen moeten onvoorziene (kleine) problemen kunnen oplossen. Mensen met een gastvrije en open instelling, flexibel, relativerend en probleemoplossend, zelfstandig kunnen werken en plezier hebben in de omgang met veel verschillende mensen.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats:
Bij de organisatie zelf

Zondagmorgen, 1 keer per maand een dagdeel, plus af en toe nog een keer door de week.Reageer op deze vacature