VACATURE 2411
Deel/print deze vacature:

Gouden dagen Heiloo is een samenwerkingsproject van Viva! Zorggroep en Stichting Welzijn Heiloo. Gouden Dagen Heiloo richt zich op de oudere medemensen in Heiloo. Steeds meer ouderen verkeren in een sociaal isolement, spreken weinig mensen en vinden het moeilijk om activiteiten te ondernemen of zijn daar niet toe in staat. Gouden Dagen Heiloo wil wensen van ouderen in vervulling laten gaan. Niet zelden zijn de beperkte sociale contacten een reden dat eenzaamheid meer en meer toeneemt en de energie om iets zelf te ondernemen verdwijnt. Gouden Dagen Heiloo wil bereiken dat onze oudere mede-inwoners een dag beleven die zij niet snel zullen vergeten, een dag met een gouden randje. Ouderen die niet de mogelijkheid hebben zelf een wens in vervulling te laten gaan worden actief benaderd door middel van de verspreiding van wenskaarten. Onze vrijwilligers willen graag de oudere medemens in Heiloo een dag met een gouden randje geven.

Wat moet u kunnen:

Er worden op twee manieren fondsen geworven: bij de grotere fondsen om ons jaarlijkse grote evenement te kunnen realiseren en bij meer lokale organisaties en privépersonen om kleinere wensen te vervullen. Voor het eerste zoeken we iemand die op zelfstandige wijze de grotere fondsen aan kan schrijven om fondsen te werven en naderhand te verantwoorden. Ben je ook geïnteresseerd in de lokale fondsenwerving, dan kan er worden samengewerkt met vrijwilligers die al aan het project verbonden zijn. 

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats:
Bij de organisatie zelf / Thuis

Het jaarevenement wordt meestal in juni georganiseerd, in het najaar vindt de planning voor het volgende jaar plaats en wordt gestart met de fondsenwerving. De vrijwilliger is vrij om te bepalen wanneer de werkzaamheden worden gedaan. De vrijwilliger wordt ingeschreven bij Stichting Welzijn Heiloo en wordt van daaruit begeleid.

 Reageer op deze vacature