VACATURE 2415
Deel/print deze vacature:

Mensen die laaggeletterd zijn hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met een computer. Dit maakt het lastig om zelfstandig en volwaardig mee te doen aan de maatschappij. Jij als taalvrijwilliger kunt op verschillende manieren iemand helpen met taal.  Afhankelijk van jouw interesse, kennis en ervaring maak je in overleg je keuze.

Wat moet u kunnen:

Als taalvrijwilliger help je iemand gedurende één jaar. Bijvoorbeeld door hem/haar te stimuleren mee te doen met (digi)taalactiviteiten, helpen bij vragen of oefenstof. Tevens laat je hem/haar kennis maken met materialen die tot je beschikking staan.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats:
Bij de organisatie zelf / Thuis

In overleg.Reageer op deze vacature