• Coaching en begeleiding, ondersteuning
    De vrijwilliger ondersteunt mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben. In de praktijk doet de vrijwilliger vaak precies hetzelfde als de partner/familieleden aan zorg verlenen aan de zieke.... LEES VERDER
  • Activiteitenbegeleiding, Gastvrouw, gastheer en receptie, Verzorging
    U neemt de lichte taken over die normaliter door de mantelzorger worden verricht. De werkzaamheden zullen in algemene zin bestaan uit het creëren van een veilige en warme omgeving waarin de... LEES VERDER

Pagina's