Deel/print deze pagina:

OBS De Springschans

De Springschans is een openbare school. Ieder kind van 4 jaar en ouder is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. 

 

Onze onderwijsvisie geeft weer hoe we onze missie willen uitvoeren. Deze visie is voortdurend in ontwikkeling en passen wij aan aan de ontwikkelingen in de maatschappij en de eisen die de onderwijsinspectie ons stelt. Deze visie beschrijven wij aan de hand van vijf aandachtspunten binnen het onderwijs op OBS De Springschans. 

  1. Zelfstandig werken, GIP en weektaak
  2. Thematisch werken
  3. Talentkracht
  4. Techniek en duurzaamheid
  5. Cultuureducatie

Door samen te leren en te spelen in veiligheid en prettige sfeer, kunnen de kinderen leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren.