VACATURE 2445

De coördinatie, samen met een collega coördinator, van de inzet van onze vrijwilligers bij terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers in Heiloo, Limmen en Akersloot.

Taken en verantwoordelijkheden
Het organiseren en coördineren van ondersteuning aan cliënten en hun naasten. Intakegesprek met cliënt en de centrale mantelzorger en het organiseren van de inzet van een passende vrijwilliger.  Het registreren van gegevens over de verleende zorg.  Zorg dragen voor de werving en selectie van vrijwilligers. Zorg dragen voor aansturen, begeleiden en ondersteunen van de ca 15 vrijwilligers. Het organiseren van trainings- en themabijeenkomsten. Het onderhouden van contacten met relevante beroepsmatige en vrijwillige organisaties zoals o.a. reguliere thuiszorg en/of andere zorgaanbieders. Het geven van voorlichting, presentaties en het onderhouden van PR-contacten, in overleg en in afstemming met het bestuur. 
 

Wat vragen wij:

Zelfstandig kunnen werken.  Flexibel, daadkrachtig en besluitvaardig zijn. Beschikken over sociale vaardigheden als inlevingsvermogen en
luisteren. Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezitten. Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. Affiniteit hebben op het gebied van gezondheidszorg en met vrijwilligerswerk. Computer werkervaring.
Ervaring met leidinggeven aan vrijwilligers of de bereidheid zich hierin verder te ontwikkelen.
 

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats:
Thuis / bij de cliënt thuis

Onregelmatig. Wanneer onze hulp wordt gevraagd. Reageer op deze vacature